Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ANABİLİM DALLARI

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ANABİLİM DALLARI

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALLARI

1. Batı Dilleri ve Edebiyatları

1. Afet ve Kriz Yönetimi

2. Coğrafya

2. Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

3. Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

4. Felsefe ve Din Bilimleri

4. İş Sağlığı ve Güvenliği

5. Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

5. Maliye

6. İktisat

6. Sağlık Yönetimi

7. İletişim Bilimleri

7. Sosyoloji

8. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

9. İslam Tarihi ve Sanatları

 

10. İşletme

 

11. Kamu Yönetimi

 

12. Maliye

 

13. Müzik

 

14. Sağlık Yönetimi

 

15. Sanat Tarihi

 

16. Sosyoloji

 

17. Tarih

 

18. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

 

19. Temel İslam Bilimleri

 

20. Türk Dili ve Edebiyatı

 

06.10.2022 11:07

Hızlı Erişim