Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetmelikler/Yönergeler/Kanunlar/Senato Esasları

Yönetmelikler

F.Ü.  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (08.10.2017)

Yükseköğretim Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (20.04.2016)

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Akademik Teşvik Yönetmeliği

F.Ü. Akademik Teşvik Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yönergeler

F. Ü. Etik Kurulu Yönergesi (Beyannamesi)

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması - YÖK

Doktora Sonrası Araştırma Programı Yönergesi

100/2000 Uygulama Esasları (2018)

Diploma, Sertifika ve Başarı Belgeleri Yönergesi

Senato Esasları

F.Ü. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ait Senato Esasları 20.12.2021

F.Ü. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ait Senato Esasları 20.08.2021

F.Ü. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ait Senato Esasları 30.01.2018

F.Ü. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ait Senato Esasları 01.04.2013

Kanunlar

657 Devlet Memurları Kanunu

2547 Yükseköğretim Kanunu (2018)

2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

2547 (53) Yeni Düzenleme (09.12.2016)

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

4982 Bilgi Edinme Hakkı

6245 Harcırah Kanunu

5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

193 Gelir Vergisi Kanunu

 

23.08.2021 11:08

Hızlı Erişim