Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

23.08.2021 11:08

Sosyal Bilimler alanında lisansüstü eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve yayın yapan, bir yükseköğretim kurumu olup; evrensel değerleri ve anlayışları benimsemiş, özgür düşünüp özgür davranabilen, kendine güvenli, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma yeteneğine sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak ve yol gösterebilecek araştırmacı, uzman ve öğretim elemanı yetiştirmektir.

Hızlı Erişim