Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim Kurulu

24.08.2021 11:04

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Murat SUNKAR                                Müdür                                                 

Doç. Dr. Mehmet ÖZEREN                             Müdür Yardımcısı                 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZDEMİR            Müdür Yardımcısı     

Prof. Dr. İskender OYMAK                             Üye

Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ                              Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN                    Üye

Feti DÖNMEZ                                                   Rapotör

Hızlı Erişim