Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Kurulu

15.09.2021 11:49

  

Enstitü Kurulu
Prof. Dr.  Murat SUNKAR                Müdür                                                               
Doç. Dr.  Mehmet ÖZEREN             Müdür Yardımcısı                   
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZDMİR Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Kenan PEKER                  İşletme
Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ                Kamu Yönetimi
Prof.Dr. Ahmet AKSIN                   Tarih                                           
Dr.  Öğr. Üyesi Hakan ÖZTÜRK    İslam Tarihi ve Sanatları
Prof.Dr. Ömer AYTAÇ                    Sosyoloji                                    
Prof. Dr. Ercan ALKAYA               Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed.
Prof. Dr. Saadettin TONBUL         Coğrafya                                   
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER                  Türk Dili ve Edebiyatı             
Prof. Dr. Erkan YAR                        Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr. Sami KILIÇ                       Felsefe ve Din Bilimleri
Prof.Dr. Abdulhalim AYDIN          Batı Dilleri ve Edebiyatları
Prof. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI              İletişim Bilimleri
Prof. Dr. Burcu ÖZCAN                  İktisat
Prof. Dr. Erkan Turan DEMİREL    Sağlık Yönetimi
Doç.Dr. Yavuz DEMİRTAŞ                Müzik
Doç.Dr. Atilla YÜCEL              Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Cem AYDEN                Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Murat GÖKALP         İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Yrd.Doç.Dr. Selim GÜNDÜZ          İş Sağlığı ve Güvenliği

Feti DÖNMEZ                                                             Rapotör

 

Hızlı Erişim