Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ONLINE APPLICATION AUTOMATION SYSTEM

Candidates who want to receive their master's or doctorate education at the Social Sciences Institute must make their applications through the Online Application Automation System (BOS). Candidates who register to BOS will use automation with their username and password. Candidates whose applications are approved (approval of the application does not mean that the candidate has been accepted, it indicates that their application has been evaluated) will be able to follow the entire evaluation process through BOS.

 

All procedures regarding application and student admission will be made according to the Fırat University Institute of Social Sciences Graduate Programs International Student Admission Directive

You can access the BOS from the link below:

 

http://fint.firat.edu.tr/

ONLINE BAŞVURU OTOMASYON SİSTEMİ

Yüksek lisans veya doktora eğitimini Sosyal Bilimler Enstitüsünde almak isteyen adaylar başvurularını mutlaka Online Başvuru Otomasyon Sistemi (BOS) üzerinden yapmak zorundadır. BOS’a kayıt yapan adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile otomasyonu kullanacaklardır. Başvurusu onaylanan (başvurunun onaylanması adayın kabul edildiği anlamına gelmez, başvurusunun değerlendirmeye alındığını gösterir) adaylar tüm değerlendirme sürecini BOS üzerinden takip edebileceklerdir.

Başvuru ve öğrenci alımı ile ilgili tüm işlemler Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlara Uluslararası öğrenci kabul yönergesine göre yapılacaktır.

BOS’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://fint.firat.edu.tr/

05.11.2021 06:50

Hızlı Erişim