Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Regarding Applications

1. Is ALES/GRE test score required for applications?

Starting from the fall semester, you will have to get 55 from the ALES/GRE exam. However, there is no requirement for the Spring semester. However, our students with this score will have an advantage in the ranking.

2. How long is the validity period of the ALES exam?

The validity period of the ALES exam is 5 years.

3. How long is the validity period of the GRE exam?

The validity period of the GRE exam is 5 years.

4. Is English language score required for PhD Application?

A minimum score of 55 in English is required for PhD applications.

5. Which English exams are accepted in the application?

TOEFL, PTE Academic, YDS, YÖK-DİL, e-YDS exams are accepted.

6. How long is the validity period of the YDS/e-YDS/YÖK DİL exams?

The validity period of the YDS/e-YDS/YÖK DİL exam is 5 years.

7. How long is the validity period of the TOEFL exam?

The validity period of the TOEFL exam is 2 years.

8. How long is the validity period of the PTE Academic exam?

The validity period of the PTE Academic exam is 2 years.

9. Is Turkish Language Certificate required for PhD?

It is not required for application, but having a Turkish language score will provide an advantage in the ranking. Students who want to progress in the Turkish part do not have a language score, they will start the TÖMER course and will not be able to start doctorate without getting enough points.

11. Is there an average requirement for Master's application?

No. There is no undergraduate average requirement for Master's application. It is sufficient if the average is higher than 50. However, being high will have a positive effect as it will affect the average evaluation process.

12. Is there an undergraduate or graduate average requirement for PhD applications?

For PhD applications, the Master average must be at least 75. However, it is sufficient to have an undergraduate average over 50.

13. Is a translation of the undergraduate diploma required during the application?

If the diploma is not in Turkish or English, a sworn translator approved translation is required.

14. Is the Turkish translation of the undergraduate transcript required at the time of application?

If the transcript is not in Turkish or English, a sworn translator's print is required.

15. Will the passport be required during the first application?

The color photo of the passport must be uploaded to the system during the application.

16. Is the institution from which the Turkish certificate is obtained important?

Yes it is. The institution from which the Turkish certificate should be obtained will be announced on the Institute of Science page.

17. Has a visa date been determined to start the spring term on time?

Before the final enrollment, the student must obtain a visa and prove it.

 

1. Başvurular için ALES/GRE sınav puanı gerekli midir?

Güz döneminden itibaren ALES/GRE sınavından 55 almanız gerekecektir. Ancak Bahar yarıyılı için herhangi bir şart aranmamaktadır. Ancak bu puana sahip öğrencilerimiz sıralamada bir avantaj elde edeceklerdir.

2. ALES sınavının geçerlilik süresi ne kadardır?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

3. GRE sınavının geçerlilik süresi ne kadardır?

GRE sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

4. Doktora Başvurusu için İngilizce Dil Puanı Gerekli mi?

Doktora başvuruları için İngilizce'den en az 55 puan alınması gerekmektedir.

5. Başvuruda hangi İngilizce sınavları kabul edilmektedir?

TOEFL, PTE Academic, YDS, YÖK-DİL, e-YDS sınavları kabul edilmektedir.

6. YDS/e-YDS/YÖK DİL sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

YDS/e-YDS/YÖK DİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

7. TOEFL sınavının geçerlilik süresi ne kadardır?

TOEFL sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır.

8. PTE Academic sınavının geçerlilik süresi ne kadardır?

PTE Academic sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır.

9. Doktora için Türkçe Dil Belgesi gerekli midir?

Başvuru için gerekli değildir ancak Türkçe dil puanına sahip olmak sıralamada avantaj sağlayacaktır. Türkçe bölümünde ilerlemek isteyen öğrenciler dil puanına sahip olmadığı için TÖMER kursuna başlayacak ve yeterli puanı almadan doktoraya başlayamayacaktır.

11. Yüksek Lisans başvurusu için ortalama bir gereklilik var mı?

Hayır. Yüksek Lisans başvurusu için lisans ortalaması şartı yoktur. Ortalamanın 50'den büyük olması yeterlidir. Ancak yüksek olması ortalama değerlendirme sürecini etkileyeceğinden olumlu bir etki yapacaktır.

12. Doktora başvuruları için lisans veya lisansüstü ortalama şartı var mı?

Doktora başvuruları için Yüksek Lisans ortalamasının en az 75 olması gerekir. Ancak lisans ortalamasının 50'nin üzerinde olması yeterlidir.

13. Başvuru sırasında lisans diplomasının tercümesi isteniyor mu?

Diploma Türkçe veya İngilizce değilse yeminli tercüman onaylı tercümesi gerekmektedir.

14. Başvuru sırasında lisans transkriptinin Türkçe tercümesi isteniyor mu?

Transkript Türkçe veya İngilizce değilse yeminli tercüman çıktısı gereklidir.

15. İlk başvuruda pasaport gerekecek mi?

Başvuru sırasında pasaportun renkli fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

16. Türkçe belgesinin alındığı kurum önemli midir?

Evet öyle. Türkçe belgesinin alınması gereken kurum Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında duyurulacaktır.

17. Bahar dönemine zamanında başlamak için vize tarihi belirlendi mi?

Kesin kayıttan önce öğrencinin vize alması ve bunu kanıtlaması gerekir. 
 

05.11.2021 07:21

Hızlı Erişim